Seznam referencí

Níže jsou uvedeny naše nejvýznamější reference:


Servis

Baur Formschaumtechnik s.r.o.

Schott Flat Glas CR s.r.o. Valašské Meziříčí

Schott CR s.r.o. Valašské Meziříčí

Teva Czech Industries s.r.o. Opava

Siemens s.r.o. Drásov


Realizace

Oprava výměníkové stanice Walmark Třinec a.s.

- Výměna části trubních rozvodů vytápění včetně výměny deskového výměníku, úprava systému MaR

Oprava parního potrubí, Walmark Třinec a.s.

- Výměna části nerezových trubních rozvodů technické páry včetně výměny armatur a tepelných izolací.

Rekonstrukce zdroje chladu, Walmark Třinec a.s.

- Demontáž stávajících zdrojů chladu, demontáž a montáž nových výměníků do VZT jednotek, montáž nových chladících strojů, nové strojovny chladu a rozvodů chladu včetně MaR a silnoproudu, montáž nových tepelných izolací.

Doplnění zdroje chladu na střechu obj. 104, Indet Safety Systems s.r.o.

- Montáž zdroje chladu včetně úpravy trubních rozvodů, úpravy MaR a provedení tepelných izolací.

Přesun a rekonstrukce VZT ČP v hale M1, Varroc

- Demontáž stávající VZT včetně návazných profesí, dodávka a montáž nové vzduchotechniky, systému MaR, trubních rozvodů tepla a kondenzačních jednotek.